நியூட்டன் வளையங்கள்புரியா வயதில் புரியா விடயத்தைப் புரியா மொழியில் படித்தது. நினைவிலா இருக்கும்? அன்றைக்கு ஏதோ படித்துக்கொண்டிருந்த போது கண்ணில் பட்டது "இந்தக் கண்ணாடி மேல் அந்தக் கண்ணாடிச்சில்லை வைத்தால் வளையங்கள் தோன்றும்" என்று. பாக்கனும்னு நெனச்சேன். பின் அந்த நினைப்பையும் மறந்துபோயிருந்தேன். முந்தாநாள் வேலையிடத்தில் இரண்டு x-ray filmகள். ஒன்றன் மேல் ஒன்றாகக் கிடந்தன. எதேச்சையாய் அழுத்தின விரல்கள். இரண்டு பிலிம்களுக்கும் நடுவில் விரல் பட்டழுத்திய இடங்களிலெல்லாம் குழுக்குழுவாய் வளையங்கள். சின்னதும் பெருசுமாய், விளிம்புகள் நீண்டும் சுருங்கியும். ஒரு கூட்டத்துக்குள் சின்னதில் தொடங்கி பெருசு வரைக்கும் ஒன்றையொன்று ஒட்டிக்கொண்டு ஒரே வடிவில் ஒருமைய வளையங்கள். வானவில்லின் நிறங்களைக் கொண்டு. ஊர்ச் சாலையில் மழைத்தண்ணீரில் கொட்டிக் கிடக்கும் எண்ணெய்த்துளிகளின் நிறங்கள் மனசுக்குள் மெல்லப் படர்ந்தோடின. இயற்பியல் அதிசயந்தான். வழக்கம்போல...இன்னும் கொஞ்சம் ஒழுங்காப் படிச்சிருக்கலாம்.
பி.கு. இந்தப் படம் யாரோ எடுத்து இணையத்துல எங்கயோ கிடந்து பொறுக்கினது.

0 comments: