மின்னஞ்சலில் வந்தது - சென்னைக் காரர்கள் கவனிக்க!

கீழே இருப்பதை சென்னைக் காரர்கள் செய்து பார்க்கலாம், மற்றவர்கள் பரப்பலாம்!

----

அவர்கள் பார்வையற்ற மாணவ சகோதரர்கள். Visually Challenged Students. இவர்கள் தேர்வு எழுத பார்வையுள்ள யாரேனும் படித்துக் காட்ட வேண்டியது அவசியம். ஒவ்வொரு ஞாயிறும் டி.நகர் பத்மா சேஷாத்ரி பாலபவனில் இவர்களுக்கான தேர்வு நடைபெறுகிறது. சென்ற நவம்பர் ஒன்றாம்தேதி வந்திருந்த 180க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களில் கிட்டத்தட்ட 80க்கும் மேற்பட்டவர்கள் படித்துக் காட்ட தோழமை இல்லாததால் தேர்வில் கலந்து கொள்ள இயலாமல் வெளியிலேயே நின்று கொண்டிருந்தார்கள்.

நீங்களோ, உங்கள் நண்பர்களோ முடிந்தால் உதவலாமே...

Hi all,

Every Sunday at YGP audiotorium of Padma Seshadri Bala Bavan, T Nagar, Chennai, reading session for Visually challenged students is being conducted. All you need to do is, just drop in at the above said venue and read out the study material brought in by the students. Though the major requirement is for the Tamil reader, we do require English readers to an extent.

The session would start exactly at 10.00 am on every Sunday and ends up at 12.30 pm noon.

FAQs:

1. What if I am not familier with Tamil language?
You can still volunteer yourself to assist students on English.

2. Do I need to bring text books along with me?
No, the students will bring their own materials.

3. Do I need to be a member of any Charitable trusts or clubs to volunteer to this activity?
No, not at all required.

4. How many students will be assigned to a reader?
It depends upon the batch those students belong to. It might vary from 1 to 5 or so.

5.If I am a new comer, Do I need to register to volunteer?
No, not necessary.

6. Can I bring my friends along with me who could also volunteer?
Yes, you can bring frines along with you.

7. Will I be paid any sum for this activity?
No, you wont be paid. Its an 100% self volunteers program.

8. Which organisation/ trust actually run this?
Sathya Sai samiti, Nungambakkam, Chennai.

9. Bus route?
Valluvarkottam bus stop. [47,147,17,147, 10,9 bus series]

10. Venue: Padma Seshadri Bala Bavan, YGP Auditorium, Thirumalai Pillai Road, Chennai 17.

11. Landmark: Vidhyodhaya School, Thirumalai Pillai Road