இடமாற்றம்!

இது வரை அறியாத நண்பர்களுக்காக:
என் வலைப்பதிவை பாரதி.நெட் தளத்திற்கு மாற்றியிருக்கிறேன், அங்கு வருகை தரவும்.
இத் தளங்களை வடிவமைத்துத் தந்த மதிக்கு என் நன்றி!