பாதாளக் கரண்டி

தம்பி எங்கே ஆளைக்காணோம்?
கெணத்தடியில நிக்கிறான்.
என்னவாம்?
பந்து கேணிக்குள்ள விழுந்துருச்சாம்.
மறுபடியுமா?
வாளிய வுட்டு எடுக்கப்போனானாம், அதுவும் விழுந்துருச்சாம்.
அட.
சீத்தா வீட்டுல பாதாளக் கரண்டி வாங்கியாந்து போட்டுப் பாத்துக்கிட்டிருக்கான்.
கூத்துதான்.

பின்குறிப்பு: பாதாளக் கரண்டின்னா "கிட்டத்தட்ட" இப்படி இருக்கும். அந்த வளையத்துல கயிறு கட்டிக் கேணிக்குள்ள விட்டுத் துழாவணும். வாளின்னா சீக்கிரம் மாட்டிரும். கொடம் கொஞ்சம் கஷ்டம். சில நேரங்களில், இங்க பாருங்க தங்கச்சி முந்தி போட்ட சொம்புன்னு தூர் வாரும் வரை அடியிலேயே கிடக்கும்.

0 comments: