உங்க மூளைக்குக் காசு!

உங்க அறிவியல்/தொழில்நுட்ப யோசனைகளைப் பயன்படுத்திக் காசு பாக்க ஒரு வழி! அறிவியல் கூட்டுப் பதிவுலயும், சங்கத்துலயும் உள்ளிட்டிருக்கேன்.

0 comments: