இயேல் கட்டிடங்கள் - 4

Image hosted by Photobucket.com
இது நம்மூர்ப் பக்கத்துக் கதவுகளை நினைவூட்டியது!

2 comments:

said...

கட்டிடக்கலை பற்றி எனக்குத் தெரியாது. Yaleஐ இப்படி துண்டு, துண்டாய் படத்தில் பார்க்க வைத்து நேரில் பார்க்கும் ஆவலைத் தூண்டுகிறீர்கள்.

சின்னக் அறிமுக விளக்கமும் போடுங்களேன். ஏற்கெனவே போட்ட Library கட்டிடம் மாதிரி இது science lab கதவு இது English Dept ஜன்னல் அப்டி.

போகக் கிடைக்காட்டியும் கற்பனையில கொஞ்சமாவது Yaleஐப் பார்க்கலாமே.

said...

Sundar,
Try
http://blogsurvey.media.mit.edu/request