டிசம்பர் 29ல் நாகையின் ஒரு பகுதிமேலும் சென்னை, தரங்கம்பாடி, காரைக்கால் பகுதிகளின் படங்கள் Space Imaging என்ற நிறுவனத்தின் இணைய தளத்திலே. இப்படங்கள் ஒரு மீட்டர் வரை தெளிவுள்ளவையாம். நன்றி இளங்கோ பாபு.

1 comments:

said...

It was fortunate that, the bridge did not collapse. If it had, the situation would have gone worse.