இவர்கள்

இவர்கள் என் தாயையும் மகளையும் போலிருக்கிறார்கள்.

3 comments:

said...

:((

said...

:(

said...

வீட்டுப் பக்கம் வந்தீங்களேன்னு வந்தேன்.ஒரு படம் ஒரு வரியில் சொல்ல வந்ததை சொல்லி விட்டீர்கள்.