திருமூலர் மூவாயிரம் ஆண்டுகளாகத் திருமந்திரத்தை எழுதினாரா?

திருமூலர் மூவாயிரம் ஆண்டுகளாகப் பாட்டெழுதினாரா? 

வலைத்தமிழ் இணையத்தில் இது குறித்த எனது கட்டுரை. 
http://www.valaitamil.com/thirumular-writings-by-dr-pa-sundaravadivel_16582.html